Č L A N A R I N A

 
 
 
Odluka o članarini Škole nogometa

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i visina članarine za sve polaznike Nogometnog kluba Nogometne škole Međimurje-Čakovec (u daljnjem tekstu: NŠ Međimurje-Čakovec).Članak 2.

Članarinu su dužni plaćati svi polaznici NŠ Međimurje-Čakovec.Članak 3.

Polaznici NŠ Međimurje-Čakovec plaćaju mjesečnu članarinu u iznosu od:

 • 250,00 kn. Kategorije (Početnici, Limaći, Mlađi Pioniri, Stariji Pioniri)
 • 200,00 kn. Kategorije (Kadeti, Vrtići)
 • 200,00 kn Kategorije djevojčica (Kadetkinje, Pionirke)
 • 150,00 kn Kategorija djevojčica (Početnice)

Ukoliko se plaća po pojedinačnom treningu, naknada za jedan trening iznosi 50,00 kn.
Ukoliko se mjesečna članarina ne podmiruje redovito, postoji mogućnost prekida davanja svih usluga polazniku od strane NŠ Međimurje-Čakovec.Članak 4.

Plaćanje članarine oslobođeni su sljedeći polaznici Škole:

 • Registrirani igrači kategorije Juniora i Seniora
 • Registrirane igračice kategorije Seniorka
 • Igrači-ce sa kojima je potpisan Sportski ugovor
 • Perspektivni igrači-ce
 • Djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • Djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata
 • Djeca kojima su oba roditelja preminula
 • Djeca čiji roditelji dostave rješenje Centra za socijalni rad

Izvršni odbor NŠ Međimurje-Čakovec i Predsjednik može polaznika osloboditi ili smanjiti iznos mjesečne članarine na temelju pismene zamolbe na kojoj mora biti naveden razlog nemogućnosti plaćanja propisanog iznosa.Članak 5.

Ukoliko ima više polaznika NŠ Međimurje-Čakovec iz iste obitelji tada:

 • stariji polaznik plaća članarinu u iznosu od 50 % mjesečne članarine
 • treći polaznik je oslobođen plaćanja mjesečne članarine

Članak 6.

Polaznik-ca ne plaća članarinu ako ne trenira cijeli mjesec zbog:

 • bolesti (predočiti potvrdu liječnika)
 • povrede (predočiti potvrdu liječnika, fizioterapeuta)
 • nije prisustvovao ni na jednom ponuđenom treningu i utakmici a razlog nedolaska na treninge i utakmice mora opravdati roditelj.

Članak 7.

Novi polaznici ne plaćaju mjesečnu članarinu prva 2 tjedna, vrijeme prilagodbe.Članak 8.

Članarina se plaća cijele godine, dvanaest mjeseci.Članak 9.

Polaznici NŠ Međimurje-Čakovec dužni su mjesečnu članarinu uplatiti do kraja mjeseca za tekući mjesec.Članak 10.

Članarina se uplaćuje:

 • u tajništvu NŠ Međimurje-Čakovec
 • ili možete koristiti korisnički portal za roditelje 

 

 

Članak 11.

Članarina koju su polaznici NŠ Međimurje-Čakovec dužni plaćati sastoji se od sufinanciranja troškova:
Nogometnih terena, rasvjete, svlačionica, dvorana, stručnog rada (treneri), pružanje usluga treniranja djeteta, organizacija utakmica, nabavka trenažne i natjecateljske opreme, putovanja na utakmice.Članak 12.

Ukoliko polaznik nije u mogućnosti podmiriti mjesečnu članarinu, razlog obavezno mora javiti roditelj u tajništvo NŠ Međimurje-Čakovec ili voditelju NŠ Međimurje-Čakovec.Članak 13.

Roditelji su obvezni čuvati potvrde o uplatama mjesečne članarine te iste na zahtjev trenera dostaviti na uvid.Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.07.2020. godine.